Menu
Super User

Super User

Tikėjimo galia.

Senųjų išmintis sako: tu esi tai, ką galvoji!
Mūsų mintys gali naudotis neribotomis sielos galimybėmis. Mūsų mintys manipuliuoja dvasia, nes pasąmonė tik priima įsakymus neklausdama, ar įsakymai geri ar pikti, teisingi ar neteisingi -juos paprasčiausiai įvykdo.
Ši senovės išmintis moksliškai pagrindžiama. Mintys, kaip įrodyta, veikia smegenyse vykstančius biocheminius procesus, kurie vėliau turi įtakos visam kūnui. Štai piktos, priešiškos, liūdnos, baimingos mintys pagreitina širdies plakimą, padidina kraujo spaudimą, sukelia prakaitavimą.
Skaityti daugiau ...

Gydymas“ kojų pėdomis - senas pamirštas gydymo menas su Reiki energija

Kojų pėdų Reiki iniciacijos metu yra atidaromi “mirties ir gimimo” vartai. Jos dėka atsiranda ir atsidaro galingas ryšys su žeme ir jos energijomis. Reiki energijos tekėjimas neapsakomai galingai eina per kojų pėdose esančius centrus. Jūs vaikštote žeme basi arba su avalyne, ji gydo jus, o jūs ją Reiki energija. Tai įgalina jus gydyti su Reiki Energija, aišku, jei jau turite Reiki - 2 rankų iniciacijas, jei neturite - gauti kojų iniciacijos negalima.
Gavus kojų iniciacijas, galėsite gydyti per atstumą ir kontakte - žmones, gyvūniją, augmeniją ... Įėję į Reiki kanalą gydyme rankomis, įeisite į Reiki kanalą gydyme kojomis, bus dvigubas gydymo efektas pagal šias dvi Dr.Mikao Usui sistemas.
Skaityti daugiau ...

Mokslinis REIKI pagrindimas

Žmonės netiki ir nepasitiki Reiki bei Reiki praktikais dėl paprasto dalyko - trūksta mokslinio Reiki pagrindimo, jos veiklos efektyvumo įrodymų. Pateiksime kelių mokslinių studijų vertinimus apie Reiki:
Nepriklausomi mokslininkai Dr. Robert Becker ir Dr. John Zimmerman 1980 - 90 m. tyrinėjo, kas vyksta su žmonėmis užsiiminėjančiais Reiki. Jie nustatė, kad praktikų smegenų pusrutuliai ne tik pradeda dirbti sinchroniškai alfa bangoms, bet jie taip pat pradeda "pulsuoti" unisonu su žemės magnetiniu lauku, vadinamu Šumano rezonansu. Vykstant seansui, biomagnetinis laukas praktikų rankose yra mažiausiai tūkstantį kartų viršijantis normą. Toni Bunnell (1997) siūlo hipotezę, kad energijos lauko ryšys tarp žemės ir praktikų leidžia jiems "prisijungti" prie "universalaus visatos šaltinio" per Šumano rezonansą.
Skaityti daugiau ...

Praktika ir jos nauda

Visur, kur yra poreikis

Inicijuotasis į Reiki arba dirbantis su energijomis atlieka pardavėjo, arba tarpininko, vaidmenį tarp energijos (Reiki) ir gaunančiojo, kuriam energija perduodama. Reiki energija taip pat gali būti nukreipta į objektą arba situaciją, ir ji teka ten, kur jos reikia. Energija pritekėdama sustiprina, sureguliuoja, atgaivina ir harmonizuoja ją gaunantį žmogų, tuo suteikdama gilų atsipalaidavimą tiek praktikuojančiam, tiek klientui. Atlaisvindama energinius blokus Reiki padeda išspręsti vidinius konfliktus ir pašalinti susikaupusią įtampą, sustiprina lengviau priimti gyvenimo jvykius. Ji taip pat stimuliuoja mūsų savigydos galias.
Skaityti daugiau ...

REIKI - Kas tai?

Reiki - universali gyvybinė energija

Kas yra Reiki?

Žodis „Reiki“ reiškia universalią gyvybinę energiją. Šis žodis susideda iš dviejų dalių:
1.  skiemuo „REI“ japonų kalba reiškia „dieviška išmintis arba aukščiausioji jėga“ ir apibūdina universalų, beribį šios energijos aspektą;
2.  skiemuo „KI“ reiškia „gyvenimo jėgos energiją“, tekančią per visas gyvas esybes.
Taigi galima apibūdinti Reiki kaip dvasiškai nukreipiamą gyvybinę energiją: dieviškoji sąmonė REI nukreipia gyvybinę energiją KI. Reiki - tai 20 amžiaus pradžioje Japonijoje sukurtas streso šalinimo, meditacijos bei gydymo metodas.
Skaityti daugiau ...

Reiki filosofija

Reiki filosofija trumpa, elegantiška, prasminga ir lakoniška, kaip ir daugelis japoniškų ritualų. Ją įsisavinti gali net ir maži vaikai pirmosios Reiki pakopos seminaro metu, tačiau tam, kad pajaustume visą jos išmintį ir gylį, prireiks daugelio praktikos metų.
Šiuos dvasinius mokymo elementus į Reiki sistemą įvedė metodo atradėjas Mikao Usui. Padirbėjęs su pacientais ir mokiniais, jis priėjo prie išvados, kad yra beprasmiška gydyti vien fizinį žmogaus kūną - nepakeitus gyvenimo būdo, nesustygavus vidinio pasaulio, negalavimai ilgainiui gali vėl sugrįžti.
Skaityti daugiau ...

Antakarana

antakarana-logoAntakarana, išvertus iš sanskrito, reikšmė- „Sąmonės tiltas“ („Moct coзнания“). Tarp Šambalos ir Didžiųjų Mokytojų Machatnų su šiuo simboliu Antakarana yra ryšys. O kai kurie Dvasiniai Mokytojai šį simbolį skaito kaip dalimi dvasinės anatomijos. Šis simbolis yra ryšys tarp fizinių smegenų ir Aukščiausiojo Ego. Tai tas ryšys, kuris turi vystytis ir gydytis, kad mes augtume dvasiškai. Simbolis Antakarana išreiškia šį ryšį ir aktyvina net tada, kai mes esame šalia jo. Linijos, kurios pavaizduotos popieriuje, daro psichinį poveikį į aplinką, supančios patį piešinį veikia žmogaus aurą ir jo centrus (čakras) skirtingais keliais, priklausant nuo sukurto ornamento. Tai patvirtina jantrų meditacijos senovinė praktika, kurioje naudojami vizualiniai vaizdiniai dėl sąmonės apvalymo ir vystymo.
Antakarana- senovinis gydymo ir meditacijos simbolis, naudojamas Tibete ir Kinijoje tūkstantmečiais. Tai labai stipriai veikiantis simbolis ir, būnant jam šalia, jis sukuria teigiamą efektą į čakras ir aurą. Gydymo metu jis fiksuoja ir gilina poveikį visoms įtrauktoms gydomosioms energijoms. Meditacijos metu, kai simbolis yra ant jūsų ar šalia jūsų, automatiškai sukuria tai, ką Taosistai vadina Didžiąja mikrokosmine orbita. Psichinės energijos, kurios visada išeina į Karūnos čakrą, įeina į pėdas ir kyla į viršų kūnu link galvos momenio, o po to vėl į kojų pėdas, tokiu būdu įžemindama žmogų ir sukurdama pastovų energijų srautą į čakras.
Antakarana taipgi neutralizuoja (išvalo) negatyvią energiją, kuri susikaupia juvelyriniuose dirbiniuose, kristaluose.
Norint išvalyti daiktą, paprasčiausiai padėkime tarp dviejų Antakaranos simbolių. Teigiamas šio simbolio panaudojimas pasitvirtina visada ir visada gerais rezultatais, atsiliepia tie, kurie naudoja šį simbolį gydymui, o taip pat pasitvirtina daugelio aiškiaregių, kurie mato ir jaučia teigiamus pasikeitimus čakrose.
Šis simbolis daugiamatis (многомерный). Iš vienos pusės atrodo dvimatis, taip kaip yra sukurtas iš trijų septynetų plokščiame paviršiuje. Trys septynetai vaizduoja (išreiškia) septynias čakras, septynias spalvas, septynias natas. Šie trys septynetai paminėti Apokalipsės knygoje kaip septynios žvakės, septynios triūbos, septyni antspaudai.
Dar iš kitos pusės šis simbolis vaizduojamas (matomas) trimačiu kubu. Jo energija juda į viršų nuo dvimatės į trimatę erdvę, o po to pratęsia judėti į viršų kiaurai per nematomus išmatavimus iki Aukščiausiojo išmatavimo. Tai Auščiausiojo Ego. Istoriškai šio simbolio panaudojimas gali būti atsektas nuo kai kurių Reiki- Meistrų iki senovės Tibeto meditacijų technikų ir tie, kurie žinojo šį simbolį, stengėsi išsaugoti paslaptyje, todėl, kad jis jų darbuose suteiktų daugiau misticizmo ir tai juos išaukštindavo. Dėl šios priežasties jis mažai ir težinomas.
Tibeto meditacija, kurioje naudojamas Antakarana simbolis, vyksta kambaryje, apšviestame žvakių. Kambario viduryje randasi padarytas iš žemės indas, ovalios formos, kuris simbolizuodavo Kosminį Visatos kiaušinį. Šis indas būdavo užpildytas vandeniu.    O jo viduryje stovėjo kėdė. Ant kėdės sėdimo paviršiaus buvo sidabru išdėliotas simbolis Antakarana. Viena patalpos siena buvo padengta variu ir nupoliruota iki veidrodžių švytėjimo, o priešais sieną kabojo gobelenas su pavaizduotu Reiki simboliu. Tibeto lama-meditatorius sėdėdavo ant kėdės ir nejudamu įstabiu žvilgsniu žiūrėdavo į Reiki simbolių atspindį variniame veidrodyje. Tokia jantra meditacijos metu sukurdavo aštrų mediatoriaus poveikį medituojančiojo smegenyse (prote), sujungdavo sąmonę su transcendencinėmis Reiki simbolio energijomis. O tuo metu Antakarana simbolis ant kėdės fokusuodavo išdirbtas energijas nukreipdavo jų tekėjimą (sroves) per visas čakras ir sujungdavo su Žeme.
Aišku tai, kad šis simbolis neatsirado iš Tibeto gyventojų. Nėra rašytinių šaltinių apie jo gimimą (atsiradimą), bet vienas aiškiaregis MišeI Griffit prisijungė prie šio simbolio ir perskaitė jo dvasinę istoriją (kilmę). Pagal ją, pirmąkart šis simbolis Antakarana buvo duotas Žemės gyventojams aukštos civilizacijos Lemūrijos klestėjimo metu. Maždaug prieš šimtą tūkstančių metų. Tai buvo kaip tik tas laikas, kai Reiki buvo atneštas į Žemės planetą „Šventosios Dvasios“ dėka (galima ir kitaip tai įvardinti „Sąmonės“).
Antakarana buvo sukurta Pakylėtų Meistrų Taryboje, kurie stebėjo Galaktikos evoliuciją. Jie matė, kad žmonės Žemėje buvo labai susirūpinę ir jiems buvo reikalinga pagalba, sukuriant ryšį su Auščiausiojo Ego. Jie sukūrė šį simbolį ir aprūpino savo Aukščiausiosios sąmonės jėgomis. Dabar pas bet ką, kuris naudoja šį simbolį, sustiprėja ryšys tarp smegenų ir Aukščiausiojo Ego. Šis Aukščiausiasis Ego sukuria ir vadovauja visai šiai naudai, kurį atneša simbolis ir todėl jis negali būti panaudotas kankinimui, blogiui. Šis šventas simbolis saugojamas paslaptyje tūkstantmečiais ir žinomas tik nedaugeliui (tai žinoti buvo galima pašvęstiesiems), o dabar atėjo laikas, kad šis senovinis gydymo simbolis taptų prieinamas daugeliui (ne plačioms masėms, bet daugeliui).
Kaip naudoti Antakaraną? Antakarana- ypatingas simbolis, turintis savo sąmonę. Jis dirba tiesiai su jūsų aura ir čakromis ir jo gydomasis efektas keičiasi pagal jo panaudojimo būtinumą. To rezultate, vadovaujant Aukštesniajam Ego, jis visada duos naudingą efektą jums ir jo bus neįmanoma panaudoti kenksmingai (pakenkiant sau). Simbolis gali būti patalpintas po masažiniu stalu arba kėde, jį galima pakabinti ant sienos, kur dirbate, medituojate, naudoti ant savęs medituojant arba dėti ligoniu ant kūno vietų, taip pat sau, pravedant Reiki gydomąjį seansą, kuris reikalingas išgijimui.

Antakarana Simbolio panaudojimas meditacijai

Jūs galite medituoti į Antakaraną, paprasčiausiai į jį žiūrint, atmetant visas ateinančias (atklystančias) mintis į jūsų protą. Praktikuojant simbolis ima judėti, keistis ir pilnai išnykti prieš jūsų akis, susitraukiant ir išsiplėčiant. Tai rodo, kad jūs pasiekėte aukšto laipsnio meditacijoje ir gausite nuo to didelę naudą. Todėl nesijaudinkite, bet tęskite žiūrėti į simbolį plačiai išplėstomis akimis ir jūs prieš save pamatysite vaizdus, kurie bus malonūs ir atpalaiduojantys. Labai gerai medituoti su šiuo simboliu stresinėse situacijose, bet geriausia tai atliki reguliariai, skiriant tam kiekvieną dieną po 10-30min., esant ramybės būsenoje. Ta vertybė, kurią jūs gausite, vystysis toliau su mentaliniu aiškumu, bus pilnas jausmą ramybės ir apsaugos jus visą dieną.
Egzistuoja keletas šio simbolio variantų: didelio diametro moteriškas simbolis- jis gydo daugiau, švelniau, o mažesnio diametro vyriškas simbolis yra daugiau nukreipiantis, sufokusuojantis ir daugiau prasiskverbiantis. Vadovaukitės savo intuicija, kurį simbolį šiuo metu jums derėtų panaudoti. Naudojami yra abu, tiek moterims, tiek vyrams.

Daugiamatis Simbolis

Kosminis kryžius- septynių susikertančių simbolių, kurie išreiškia septynias čakras. Šis Antakarana simbolis valys jūsų energetiką ir gali būti panaudotas širdies čakros atidarymui. Kvadratinis daugiamatis (daugiasluoksnis) simbolis sudarytas iš šešiolikos simbolių. Jis ardys užsistovėjusią ir užsiblokavusią energiją, privers užstrigusią energiją judėti. Be to, šis simbolis gali išsklaidyti jūsų energiją, todėl po jo rekomenduojama panaudoti vyriškąjį simbolį dėl jūsų energetikos sucentravimo ir įžeminimo. Jei jūs norite eksperimentuoti su šiais simboliais, jauskitės atsipalaidavę ir laisvai. Nuimkite nuo jų kopijas (atsišvieskite), o kad ilgiau tarnautų, priklijuokite juos ant kartonų, padenkite plėvele arba įdėkite tarp dviejų permatomo plastiko lapų.
Visata užpildyta stebuklų ir kai mes pasitikime šia šviesa bei drąsiai tyrinėjame mūsų būtį, prigimtį, tai visos neįkainuojamos vertybės mums atsivers.
Antakarana- tai simbolis, kuris su kaupu duoda visiems. Gaukite kuo didžiausią iš jo naudą, panaudojant jį savo kelionėje į šviesą.
Kai kurie budistai iš Tibeto pasakoja, kad jie niekada nematė šio simbolio, net budistų vienuolis, kuris buvo dailininku Tibeto holografijoje ir simbolizme. Ši istorija gali būti labai tiksli net daugiau mistiška arba legenda. Bet tai spręsti jums. Deja, visi rezultatai ir šio simbolio Antakarana nauda, panaudojimas meditacijoje ir gydyme, yra daugumos Pakilusių Reiki meistrų, profesionalių aiškiaregių ir gydančiųjų patvirtinti, todėl galutiniame rezultate jo efektyvumas yra perduotas naudotis mums.
Šis simbolis nereikalauja specialios iniciacijos ar nustatymo. Jis paprasčiausiai naudojamas „atspausdintas-atšviestas“, bet kai kurie žmonės skaito, kad jį reikia nupiešti savo ranka. Iš tikrųjų jokio skirtumo nėra. Užtenka, kad simbolis yra šalia, jis greitai padidina gydomąją galią bet kuriame gydomajame procese. Jis naudojamas ne vien meditacijai, bet ir sveikatingumo pratimams atlikti, padidinant sėkmę bei kontaktą su Aukščiausiomis jėgomis. Tai ne slaptas simbolis, nors seniau ir buvo laikytas paslaptyje. Jūs galite jį pakabinti ant sienos savo kabinete, kambaryje, kur medituojate ar vedate gydomuosius seansus ir pan. Gydymo metu gydančiajam simbolis Antakarana gali būti ir nematomas. Maži paveikslėliai gali būti įlaminuoti ir įdėti į jūsų batelius, juos galima nešioti piniginėse, rankinėse, kosmetinėje, palto kišenėse ir t.t.
Paveikslėlį galite naudoti pavaizduotą ant popieriaus įvairių spalvų, pernešti ant natūralių medžiagų: lino, šilko, medžio ir nupiešti ant plokščių akmenukų, kaip kad daugelis piešia žinomus, inicijuotus Reiki simbolius. Juodi arba tamsiai violetiniai Antakarana paveikslėliai veikia stipriausiai, geriausiai kitų spalvų, todėl, kad simbolio galia pagrįsta, sukoncentruota ir jo kontraste. Padėkite paveikslėlį veidu į pacientą, organą ir apdirbkite šią gydomąją vietą. Po to, abiejų rankų delnus uždėkite virš tos vietos, paveikslėlio ir siųskite Reiki (jei jūs esate inicijuotas). Tai sutrumpina laiką, kuris reikalingas išgyjimui ir leidžia kuo daugiau pakoreguoti kuo gilesnius procesus. Nuo šio simbolio panaudojimo jūs patirsite didelį malonumą. Leiskite jiems jus užpildyti džiaugsmu ir ramybe.
Antakarana yra tiltas tarp individualybės ir dvasios, o taipogi tarp dvasios ir visą apimančios Visatos monados. Dar viena šio simbolio reikšmė paimta iš Sanskrito, reiškia: anta-“ribose“ ir karana- „organas priėmėjas“. Kad suprasti Antakarana prigimtį, mes turime suprasti tiesiogine prasme dvasinę žmonių paskirtį. Kiekvienas žmogus yra ir susideda iš Monados Aukščiausiojo pasireiškimo, dvasios žinojimo ir yra individualus bei nepriklausomas, pats pagal save.
Aukščiausias žinojimas duoda mums supratimą, kad kiekvienas iš mūsų egzistuojame kaip žmogus, kaip asmenybė ir tuo pačiu metu esame Dievo pasireiškimas. Tokiu būdu Antakarana yra instrumentas, vedantis į tikrąją mūsų dvasios būseną. Mentalinis ir protinis darbas yra svarbus darbe su Antakarana. Antakarana mus grąžina ne vien tik prie dieviškumo ištakų, bet suteikia daug galimybių jums ją panaudojant. Meistrai, žinantys, kaip naudoti Antakaraną, įstengia dirbti su tūkstančiais žmonių vienu metu. Dieviškoji Antakarana yra kaip manifestacija, Lotosų- Tėvas, Motina ir Sūnus, Trejybė mūsų Kūrėjo pasaulių. Antakarana laikoma kaip gyvenimo matrica visų gyvybės formų mūsų Visatoje ir vieninteliu principu susidarymo. Sakoma, kad be Lemūrijos civilizacijos šiuo simboliu naudojosi ir Atlantidos gyventojai bei naudojo ir naudoja mūsų penktosios rasės sakralinėms reikšmėms, o taip pat Antakarana laikomas Reiki Agregoro yra aktyviai panaudojimas gydyme. Šis simbolis dažnai sutinkamas įvairiose tautybėse ir įvairiais laikmečiais. Antakarana simbolis buvo išsiuvinėjamas rūbuose, rankšluosčiuose, piešiamas, raižomas ant langų- langinių ir panašia kaip apsauga nuo blogio. Jis simbolizavo per dangų bėgančią Saulę ir buvo pagrindinis iš apsauginių ženklų tarp žmonių.
Iki 2004 metų Žemėje veikė tik trys senojo Antakarana spinduliai, bet žmonijos evoliucijos etape buvo leista naudotis visais 21 spinduliu šios Dieviškosios Visatos energijos bei sujungti su Žemės Kristalu konkrečioje vietoje su „Visatos Antakarana“. Taip mes per savo širdis pritraukiame naujus Antakarana simbolius iš Visatos Centro ir Visatos (Lagoso) Lotoso. Aišku, senasis Antakarana simbolis nenustojo veikti. Abu simboliai tarpusavyje nekonfliktuoja, nes yra tuo pačiu vienas ir tas pats. Be to, jei jūs norite dirbti su visais 21 Antakaranos spinduliais ir kuo daugiau išsiskleidusia Antakaranos Monada, teks naudoti naują simbolį, tai „Visatos Antakarana“.
Galite dirbti ir su abiejais simboliais skirtumo pajautimui. Abu veiks teigiamai ir stipriai.
Visatos Antakarana Mandala atspindi Pasaulio sukūrimo reikšmę. Kaip kad trys septynetai simbolizuoja Dieviškąjį principą pasaulių sukūrime- tai Tėvas, Motina ir Sūnus. Kuriantis pasauliams trys septynetai susijungia į vieną kūrimosi spiralę ir išsiplečia, išreikšdami pasireiškimą (gimimą) - Energijos Materijos ir Informacijos.
Tai dalis istorijos ir informacijos, gautos iš įvairių Mokytojų ir Visatos Informacinio lauko.

Asociacija “Antakarana

Asociacija “Antakarana“ (toliau vadinama "asociacija") yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.
Teisinė forma - asociacija.
Asociacijos buveinė keičiama visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu.
Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
Asociacija turi sąskaitą banko įstaigoje, antspaudą. Savo veikloje asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, šiais įstatais bei kitais teisės aktais.
Asociacija įsteigta neribotam laikui.

Asociacijos veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis

Asociacijos    veiklos tikslas- vienyti įvairių profesijų Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius bendraminčius, reiki meistrus, netradiciškai mąstančius ir gyvenančius žmones, kuriuos vienija ir jungia vienas kilnus tikslas - dvasinis tobulėjimas.

Asociacijos veikla:
Asociacija, vykdydama savo veiklą bei siekdama sukurti kuo palankesnes sąlygas savarankiškam dvasiniam tobulėjimui, naudojant įvairias dvasines praktikas, vysto ir plėtoja
mokslinę - eksperimentinę, metodinę - praktinę informacinę bei propagandinę veiklą, netradiciniais, liaudiškais ir alternatyviais būdais, vardan žmogaus, žmonijos ir Žemės gerovės, skleidžia po pasaulį žinias ir mokymus apie japono Dr. Mikao Ūsui Reiki sistemą,
stiprinant ir sveikatinant dvasią, sielą ir kūną, taip pat užsiima kitokia šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus veiklą, draudžiamą įstatymų.
Asociacija gali būti paramos gavėja LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
Asociacija gali būti ir užsienio valstybių panašios veiklos profilio asociacijų sąjungų ar visuomeninių organizacijų nare.
Asociacijos nariais gali būti įvairių profesijų ir tautybių žmonės, liaudies ir netradicinės medicinos atstovai, baigę Lietuvos ar kitų užsienio valstybių panašaus profilio mokyklas arba nebaigę jokių specialių mokyklų, bet turintys Reiki meistrų klubo narių rekomendacijas, sumokėję stojamąjį mokestį bei pripažįstantieji šiuos įstatus. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys.
Asociacija „Antakarana“ įregistruota Juridinių asmenų Registre 2012.07.02, Telšiuose.
Įdėti sutrumpinti įstatai. Originalai saugomi pas Asociacijos Prezidentą.
Norintys tapti Asociacijos nariais, gali teirautis skambinant  tel. +370 692 99150.

Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka

Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, privalo pateikti prašymą ir šiuose įstatuose nurodytas rekomendacijas. Prašymas svarstomas ir asmuo į asociacijos narius priimamas, jei jis įmokėjo stojamąjį įnašą. Sprendimą dėl asmens priėmimo į asociacijos narius priima asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Jei asmuo į asociacijos narius nepriimamas, stojamasis mokestis jam turi būti grąžinamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.
Asmuo iš asociacijos narių gali būti pašalintas asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jis nevykdo nario pareigų, pažeidžia asociacijos įstatus, visuotinio narių susirinkimo sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijos veikla, padaro žalos asociacijai. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.

Kiekvienas asociacijos narys turi teisę išstoti iš asociacijos, apie tai raštu pranešęs asociacijos prezidentui. Asociacijos nariui, pareiškusiam norą išstoti iš asociacijos, stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka nustatoma visuotiniu narių susirinkimo sprendimu.

Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - asociacijos prezidentas. Organas, turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių ir kiti kolegialūs organai nesudaromi.

Kontaktai
Tel.:  +370 692 99150
        +370 625 19369
el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www.antakaranaom.lt

Asociacijos „Antakarana“ sąskaita
Būsime dėkingi už paramą. Galite 2% savo pajamų mokesčio skirti Asociacijai.
LT517044060007910694
Vilniaus AB SEB bankas

 

Skaityti daugiau ...

PIRAMIDINĖ Visatos - Kosmoso ir Žemės Apsauga Žmogui

piramideKarmos (nuodėmių) atidirbimas ir atleidimas prasideda iškart po atlikto darbo su žmogumi per Karmos Valdovus, mūsų likimo valdytojus ir kūrėjus. Bet neužmirškime, kad daug, net labai daug prie to gerais ar blogais savo darbais prisidėjome ir prisidedame asmeniškai patys ir net šeimos nariai, giminė bei kiti žmones.
Karmos Valdovai pilnai pakeisti karmą ne visiems žmoniems leidžia. Jei jie buvo ar yra savižudžiai, žmogžudžiai, kurstė karus ir nesantaiką tarp rasių, buvo abejingi artimojo skausmui, kūrė naikinimo ginklus ir medžiagas, visaip naikino, teršė žemės planetą ir gamtą, įvairią gyvastį ir žmoniją, visaip naikino dvasines vertybes su sunkiomis pasekmėmis, tokiems atleidimo ir padėjimo Aukštybės netaiko ir nesuteikia.
Dievas gailestingas- duoda dar paskutinę galimybę visiems, bet tokie žmonės labai, net labai turi atgailauti ir melstis už padarytas sunkias nuodėmes ir karmą daug ko atsisakyti, daug dirbti su savimi ir dėl kitų įvairiais būdais, gerais darbais tiems, kuriuos jaučia, kad kažkada ir kažkuriame arba šiame gyvenime nuskriaudė.
Pakeisti programą vertiesiems, atsineštą į Žemės planetą, galima.
Perkelti nuo vieno žmogaus ant kito karmos (nuodėmių) dirbant per Karmos Valdovus neįmanoma, nes jie dirba per mane, o aš esu visų jų įrankis. Man leista teikti šią pagalbą įvairaus amžiaus Žemės gyventojams, atlikti lengvai, neskausmingai, valdant jūsų programą (likimą) ir karmą (nuodėmes) dėka jų Karmos Valdovų, per jūsų „Gama“ gyvajį kompiuterį bioenergetines - informacines struktūras, holografinį diskelį, DNR struktūras ir 12-ka čakrų - spiralių. Atkuriant mikro makro kosmoso ir visatos pažeistą sistemą su mūsų Kūrėju ir Dievu.
Jei nuimame šeimos, giminės bei kitų žmonių karminį prakeikimą šio gyvenimo ar net einantį iš kitų praeitų gyvenimų, keičiama programa, koreguojama atidirbimui karma, reikalinga tam papildomai atšviestas visų šeimos narių, giminės nuotraukos, jų vardai, pavardės, gimimo-mirties datos, gyvenamos vietovės nurodymas, kartais net specialybė ir jų žinomos nuodėmės (pvz.: padarytas abortas, dalyvavimas karuose, užsiiminėjo juodąją magija, vudu, atlikinėjo įvairius juodus darbus be sąžinės graužaties ir t.t.)
Visa tai daroma ne šiaip sau už gražias akis, buvo ir bus atsižvelgiama į daugelį praeities ir dabarties įvykių ir darbų, bet Dievas ir visa valdančioji Visatos ir Kosmoso karūnija myli jus ir yra gailestingi, bei nori paruošti vertuosius didžiajam perėjimui į 6-ąją rasę ir matavimą švarius ir stiprius dvasiškai, kad būtumėte verti dvidešimt pirmojo amžiaus žmogaus vardo visa šio žodžio prasme, nes jūsų lauks ir laukia dideli darbai. Teks atstatyti, atkurti tai, kas sunaikinta ir kurti aukso amžių.
Kurie stengiasi dirbti su savimi, bet nesugeba ar neužtenka jėgų ir supratimo iki galo atsiversti į tikėjimą ir Dievą, iš meilės ir širdies nori būti geresniais, stengiasi atkurti nutrūkusius ryšius su Angelu sargu, Dvasios ir Kosmoso mokytojais ir Visatos Auksčiausiuoju Protu .
Kelių tam pasiekti yra daug, kaip ir tikėjimų, bet Dievas Kūrėjas tėra vienas. Kokiu vardu jį bevadinsime Jėzumi, Buda, Alachu ar Muchamedu, visvien jis liks vienas ir vienintelis mūsų TĖVAS, kuris mus sukūrė pagal savo atvaizdą.
Piramidinė Visatos-Kosmoso apsauga, atstato kosminius ir šviesos kodus, sudarkytą bioinformacinį lauką-tinklelį, ryšius su Kūrėju. Išlaisvina Sielą ir Dvasią iš tarnystės fiziniam apvalkalui - kūnui.
paveiksliukasToks Dievo-Tėvo-Kūrėjo    dieviškasis    planas    matyti savo kūrinius- dukras ir sūnus visapusiškai laimingais ir einančiais tobulėjimo keliu amžinuoju gyvenimu.
Kaip sakoma verti pateks į Dievo karalystę, o neverti pradės viską nuo pradžių arba save tiesiog sunaikins, bei jau dabar, to net nesuprasdami, savo blogais, juodais darbais naikina save ir pasmerkia visiškai pražūčiai.
Karmos dėsnis veikia visus ir visada, nuo gimimo iki mi rties (išėjimo).
Po priėmimo šios dieviškos pagalbos, žmogaus gyvenime nepastebimai, palaipsniui ir neskausmingai tiesiog daug kas ima keistis į gerąją pusę. Kas seniau buvo atliekama ar įgyvendinama sunkiai, tampa su meile ir malonumu atliekama. Pasinaikina daug, kartais net visi įvairūs juodos energijos blokai. Žmogus atjungiamas ir atsijungia nuo tamsių jėgų šaltinių, kuriuos jis aklai, to net nematydamas ir nesuprasdamas daugiausia maitindavo savo įvairiomis energijomis. Tapdavo lengvai jų valdomu zombiu arba tiesiog bioenergetiniu vampyru, narkomanu, alkoholiku pilna esme pasyviu ir abejingu visiems ir viskam, žmogumi. Žmogumi, kuris atidavęs viską tamsioms jėgoms, kartais net savo sielą, tampa jų įrankiu, tarnu ir vergu, kuris tiesiog lengvai gali atimti gyvybę sau ir savo artimam net nesusimąstęs apie pasekmes.
Įėjus į XXI amžių visi įvykiai ir procesai Žemės planetoje ir tarp žmonių įvairus karminiai ryšiai, karminių skolų atidirbimas suspartėjo ir pagreitėjo. Vieni palieka Žemę, kiti į ją ateina su savo nauja misija ir programa, o kur dar jų karminis (nuodėmių) bagažas. Keičiasi žmogus, keičiasi ir Žemė, atmosfera ir pati gamta, norime mes to ar nenorime, bet procesas įvairiu mastu ir matavimais jau palengva ir pagreitintai vyksta. Ištisos tautos ir rasės atidirbinėja savo karmą, o pasekmės akivaizdžiai matomos šių dienų įvykiuose, kas vyksta įvairose šalyse, miestuose ir miesteliuose, gyvenvietėse. Bet deja daugelis net nesistengia ir nesusimąsto ką nors keisti savo gyvenime. Tiesiog yra kaip yra ir gerai.
Deja, taip galvodami daugelis klysta. Keisti būtina ir galima tik reikia valios ir gerų norų.
 
Kreiptis į Aleksandrą
Tel.: 8 692 99150
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Naujo kosminio kodo - šifro atidarymas, išskaičiavimas, leidus Karmos Valdovams per gyvąjį „GAMA“ kompiuterį, holografinę plokštelę.

Karmos atidarymas ir programos pakeitimas, suteikiant žmogui galimybę geriau, laimingiau gyventi.
Karmos programa, karminių skolų atidirbimas pradeda keistis iš karto.
Pakeisti programą, atsineštą į Žemės planetą, galima per Karmos Valdovus pačiai Sielai sutikus.
Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
 • 01
 • 011
 • 022
 • 03
 • 033
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 133
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05

Kontaktai

Asociacija "Antakarana"

+370 692 99150

aleksk19@gmail.com

Gėlių 1, LT-87111 Telšiai

Susisiekite

Susisiekite