Menu

Reinkarnacija

“Jei žmogus laikytųsi Dievo jam skirtų įstatymų, o neieškotų patogių, jei žmogus žinotų, kas jis, iš kur atėjo ir kur nueis po šio gyvenimo, niekada nenuskriaustų silpnesnio, nežudytų, neniokotų gamtos, planetos, Kosmoso ir savęs, nes už viską po „mirties“ - (perėjimo) teks atsakyti nauja reinkarnacija, nes karmą (ir nuodėmes) mes patys užauginame, sukuriame ir patys savo paliktais kūriniais ir darbais naudosimės daug kartų ir kiekviename gyvenime. Fizinis kūnas (apvalkalas) mirs tūkstančius kartų, nes jj sielai sukuria moteris ir vyras, o mes, Dievo kūriniai, gyvename amžinai. Atminkite, kad Karma ir Reinkarnacija tarpusavyje susijusios, ir kokiame fiziniame kūne bebūtumėte - teks atidirbti. Būsimą savo gyvenimą ir likimą sukuriame savo praeitais gyvenimais ir karma. Kokio tikėjimo bebūtumėte, padėkite sau ir artimiesiems suprasti mūsų Evoliucijos prasmę ir vietą šiame gyvenime".
Ši įžanga duota Karmos Valdovų (Viešpačių) kartu su piešiniu "du kiaušiniai ir ratas" - reiškiantis amžinąjj „gimimą - mirimą" gyvenimo rate, vyro ir moters kūnuose Kūrėjo plane.
Užpildę    registracijos lapelį    individualios    reinkarnacijos aprašymui, pateikite šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo metai, jūsų specialybė, šeimos nariai (gyvi, mirę), ar norite sužinoti savo    kosminį    „kodą - vardą",    ar paminėti    aprašymuose subtiliuosius momentus ar padėti daugtaškį, ką konkrečiai norite sužinoti. Ateities neaprašau, tad tos temos neliesti, tik praeiti gyvenimai ir dabartis. Užrašykite adresą išsiuntimui ir telefono numerį. Informacija turi būti tiksli, jei ne, nebus leista gauti reinkarnacijos aprašymo.
Reinkarnacijas pageidautina užsisakyti prieš 1- 2 mėn., jei tai susiję su svarbiais gyvenimo įvykiais - Jubiliejaus , Gimtadienio, Vestuvių, Krikštynų proga.
Galima    aprašyti ir mirusio    žmogaus reinkarnacijas. Tam reikalinga gimimo ir mirimo datos    ir jo fotografija    (pageidautina kokybiška).
Reinkarnaciniame blanke sužinosite, kelintą gyvenimą gyvenate Žemės planetoje, vyro ar moters kūne, kur ir kas buvote,  dėl ko mirėte - palikote šį pasaulj ankstesniuose gyvenimuose, kokias turėjote šeimas, geras ar blogas žmogus buvote, o gal buvote gyvūno kūne, kaip kad teigia budistai.
Atsiskleis informacija apie Antarktidos, Lemūrijos, Mū, Inkų, Majų, Šumerų ir kt. Civilizacijas, aišku, jei ten kažkada gyvenote arba lankėtės. Sužinosite, su kokiomis dievybėmis turėjote ryšius... Kristus, Buda, Krišna, Mohamedas; ar lankėtės Tibete, Himalajuose, Indijoje, Filipinuose; gal būt buvote šventikas - budistas, šaolinio vienuolis Kinijoje, hileris, gal gyvenote paslaptingoje Afrikoje laukinėse gentyse, buvote šamanu, užsiiminėjote vudu, gydėte žmones jvairiose šalyse įvairiais būdais ar statėte paslaptingas Egipto, Meksikos... piramides, o gal buvote didelis mokslininkas, keliautojas, kunigas, išradėjas, bebaimis karys, didvyris, lakūnas, o gal - amžinas ištvirkėlis, nusidėjėlis...
Sužinosite savo vienintelj kosminį vardą - kodą, kuris vienintelis liks, nors mes tūkstančius vardų turėtumėme žemės planetoje ir kituose pasauliuose.
Sužinosite, kas tai yra „Žmogus - Merokrona", ir „Žmogus - Krosfa", gyvasis „Gama - Kompiuteris". Kai kurie žodžiai, pavadinimai bus rašomi Arakso, Orijono, Sirijaus sistemų planetų kalba, raštu ir kodais.
Visa tai Jums padės geriau pajusti šią amžinąją jsikūnijimo, reinkarnacijos, gimimų paslaptį, kaip sielai ir žmogui.
Sumažės ir dings baimė, pasimetimas dėl nežinomybės ir mirties, ateis atsakymas j klausimus, iš kur aš atėjau j Žemės planetą ir kokia mano misija; sužinosite tarpusavio karminius ar sielos dvynės ryšius savo gyvenime.
Savo gyvenimą nugyvensite prasmingiau, neprisirišite prie daiktų, žemės, žmonių; daugiau pamilsite gyvenimą ir visus jame esančius.

Reinkarnacija - Engramma

Senajame ir Naujajame testamentuose iš pradžių Reinkarnacija buvo minima ir pripažįstama. Tačiau 325 metais po Kristaus romėnų imperatorius
Konstantinas Didysis drauge su savo motina Helena visa tai uždraudė ir ištrynė, o 553 metais Konstantinopolio II susirinkimas jų poelgį patvirtino ir paskelbė reinkarnacijos idėją erezija. Manoma, kad to meto  patriarchai galvojo, jog šis požiūris, žmonėms palikdamas pernelyg daug laiko užsitarnauti išganymą, gali susilpninti tuo metu sparčiai augančią bažnyčios galią.
Ankstyvieji bažnyčios tėvai pripažino reinkarnacijos idėją. Senovės gnostikai - Klemensas Aleksandrietis, Origenas, šventasis Jeronimas, Pitagoras, Platonas, Sokratas, Džordanas Bruno, Napoleonas, Getė, Viktoras Hugo, Bendžiaminas Franklinas, Nikola Tesla, radijo tėvas Guglielmo Marconė, kanadietis antropologas Jeremy Narby, vokiečių elektronikas Hansas Otto Koenigas ir daugelis kitų tikėjo, kad yra Žemėje gyvenę anksčiau ir vėl čia atgims.

Norintys maloniai nustebinti savo šeimos narius, giminaičius ir draugus, bendradarbius įvairia proga, užsisakykite ir padovanokite Jiems Reinkarnacijas - Engrammas (praeiti gyvenimai - gyvenimiška patirtis).

sielos

Asmeniška, individuali.

Tai:

Gimtadienio proga

gimtadienio-proga

Jubiliejaus proga

jubiliejaus-proga

Sielos žmogučio

sielos-zmogucio

Jungtuvių proga

jungtuviu-proga

Siela, kuri jau čia gyveno

siela-kuri-jau-gyveno

„Mūsų siela yra amžina, o kūnai tėra transporto priemonės, kol esame Žemėje." 

Asmeninis tobulėjimas | Reinkarnacijos minties poveikis asmeniniam gyvenimui

1.  Aš nebijau mirties. Kadangi žinau, jog tikrų tikriausiai jau anksčiau gyvenau, tai, be abejo, ir po tarpinio gyvenimo anapus būsiu vėl inkarnuotas žemėje.
2.  Jeigu miršta man artimas žmogus, tai mane, be abejo, liūdina. Tačiau mano liūdesys bus daug mažesnis, jei žinosiu:
a) kad jis ne numirė, o toliau gyvena kitame lygmenyje, b) kad jis, be abejo, dažnai - nors ir nematomas - būna su manimi, c) kad jį ištiko iš anksčiau numatytas teisingas likimas ir kad jis mirdamas buvo pasišauktas, d) kad aš tą asmenį po savo mirties vėl pamatysiu tarpiniame gyvenime (anapus) arba kitame žemiškajame gyvenime ir e) kad niekad neišsiskiriama amžinai.
3.  Aš pakantus visiems žmonėms, kol jie nesikėsina į mano ir kitų laisvę. Pakantus bet kokiam tikėjimui ir nuomonei, kol ta pati teisė pripažįstama kitiems. Kadangi mes, žmonės, sulig kiekvienu gyvenimu vis labiau vystomės ir plečiame savo sąmonę. Aš niekuomet iš aukšto nežiūriu į kitaminčius, nes galbūt kitame gyvenime mąsčiau taip pat. Todėl niekam neperšu savo įsitikinimų, nes kiekvienam reikia laiko praplėsti savo sąmonės riboms, kai tam ateina metas. Be to, suprantu, kad savo būsimame gyvenime, be abejo, dažnai keisiu ar papildysiu savo įsitikinimus.
Skaityti daugiau ...
 • 01
 • 011
 • 022
 • 03
 • 033
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 133
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05

Kontaktai

Asociacija "Antakarana"

+370 692 99150

aleksk19@gmail.com

Gėlių 1, LT-87111 Telšiai

Susisiekite

Susisiekite