Menu
Jūs esate čia:Titulinis»Tavo kelias»Karma»Sielos kelionė iš amžinybės namų anapus į žemės dimensiją, kur kūnas šiame gyvenime gauna sielą su savo likimu - programa, planais ir karma (nuodėmės), eiga

Sielos kelionė iš amžinybės namų anapus į žemės dimensiją, kur kūnas šiame gyvenime gauna sielą su savo likimu - programa, planais ir karma (nuodėmės), eiga

Argi jums neįdomu, kur praleisite amžinybę?
Koks gyvenimas mūsų laukia anapus?
Ir kaip mes ruošiamės išvykimui į žemės planetą įsikūnijimui per moters įščias?

Dievas sukūrė kiekvieną mūsų su unikaliais gabumais, sugebėjimais ir suteikė mums dieviškąja lemtį išvystyti tuos gabumus. Nesvarbu kiek laiko, skausmo ir pasiaukojimo tam reikės. Kada ir kaip būtų, mums visada pasiseks. Kitaip ir būti negali. Ar bėgsime, ar eisime, ar šliaušime, ar klajosime vis nesuvokdami savo tikslo žemėje, neišvengiamai pasieksime savo galybę, kuri yra mūsų prigimtinė teisė.
Trumpos išvykos iš namų yra mūsų kelio į tą galybę dalis. Anapus neegzistuoja negatyvumas, todėl ateiname čia susiderinti su juo akis į akį, grūdintis ir pagaliau jį nugalėti žmonijos, mūsų pačių ir Dievo labui. Ar tam prireiktų vieno įsikūnijimo, ar šimto, nes visada laikysimės savo pažado kūrėjui ir jis laikysis pažado mums. Mes prisiekėme, kad niekada nenuleisime rankų, nenusiraminsime, kol neparodysime, neišreikšime nors dalies tų talentų, kuriais buvome apdovanoti.
Mes niekada neįsikūnijame neturėdami kokių ypatingų tikslų ir iššūkių. Taigi, besiruošdami kiekvienam gyvenimui, pereiname skrupulingą procesų seriją, kad įsitikintume, jog pajėgsime įveikti tai, ką pasiryžome išmokti žemėje. Beto,įsisąmoniname, kad žemėje visada turėsime pagalbą iš namų, jei tik būsime dėmesingi ir klausysimės. (Įvairūs ženklai, garsai, kalba...) Tie procesai gali tęstis savaites, mėnesius, metus, dešimtmečius ar amžius, priklausomai nuo to, kada mūsų įsikūnijimas galės duoti daugiausia naudos. Tačiau vienas dalykas išlieka visada pastovus: neišvykstame iš namų, kol visiškai nepasiruošiame. Mums reikia orentacijos ne tik tinkamai grįžti į anapus, bet ir išvykti. Taigi priėmę sprendimą vėl įsikūnyti žemėje, mes pasitelkiame į pagalbą savo dvasios vadovą ir orientatorių komandą, kurie iškart pradeda tyrinėti mus ir pagrindinius mūsų tikslus, kurių norime pasiekti žemėje. Pirmas oficialus pasiruošimo susirinkimas vyksta viename teisingumo rūmų kambarių. ( Anapusybėje). Ten mes kartu su savo dvasios vadovu ir orientatorių komandos lyderiu peržvelgiame būsimą gyvenimą, kuriam esame pasiryžę. Mes galime pasakyti: „noriu palaužti savo kantrybę, kad galėčiau pakilti į penktąjį lygį ir pradėti tiriamuosius darbus“. Mes aptariame galimus metodus, kliūtis ir savo ketinimus, alternatyvas, įskaitant ir tai, kad galbūt išmokome arba neišmokome savo praėjusiuose gyvenimuose. Beto, apsvarstome galimybę, ar galime pasiekti savo tikslų neišvykstant iš anapusybės ir išvengiant varginančių kito įsikūnijimo iššūkių. Dvasios vadovas ir orientatorių lyderis, abu patyrę gyvenimą žemėje, supranta, kokia sunki įsikūnijimo našta. Jie mums visada palaiko ir rūpinasi, todėl siekia tvirtai įsitikinti, ar mes iš tikrųjų suvokiame, ką darome ir ar tikai to trokštame. Vieni nori padėti kažkam „ paaugti“- žemiškiems tėvams, broliui ar seseriai, vaikų medicinos centrui, kovos prieš vaikų išnaudojimą, prekybą žmonėmis ar organų transplantavimo procesui.
Orientatoriai visoje visatoje nėra labiau užjaučiančių, empatiškų ir geriau apmokytų psichologų negu orientatoriai, kurie užtikrina, kad mes visiškai atsinaujinę sveiki ir žvalus grįžtame į savo gyvenimą namuose.
Orientacijos centras randasi pastatuose prie įėjimo į anapusybę. Prieš mums atvykstant, jie prižiūri ir ištiria mūsų planus, mirties aplinkybes ir būdą. Taip jie pasiruošia mums padėti įveikti bet kurį orientacijos procesą. Mes patys išsirenkame orientatorius ir galime jų turėti nuo 1 iki, net, 15- kos, skaičius priklauso nuo to, kiek sutrikę ir nuliūdę jaučiamės, kai grįžtame. Jei esame per daug sumišę ir nesugebame pasirinkti komandos, ją mums parenka dvasios vadovas, kuris lydi mus kiekviename žingsnyje. Visi orientatoriai, kaip ir dvasios vadovai, yra įsikūniję bent vieną kartą, nes kitaip jiems būtų sunku mus užjausti. Juk kartais paliekame žemę emociškai ir psichiškai sutrikę. Pasiekę šeštąjį pažangumo lygį, orientatoriai šimtus metų „ žemės laiku „ semiasi žinių iš garsiausių medicinos psichologijos ir dvasinių protų anapusybėje, ruošdamiesi savo svarbioms pareigoms. Orientatoriai yra apmokomi kiekvienai galimai situacijai, tačiau tampa atskirų sričių specialistais. Sritys:

Pasiruošę atvykėliai - tie, kurie susitaikė su savo mirtimi ir grįžimu namo. Šios sielos trokšta kuo greičiau įsijungti į tą gyvenimą, kurį paliko čia prieš išvykdamos.
Delsiantys atvykėliai - tie, kurie susitaikė su mirtimi, bet dar kankinasi dėl neužbaigtų reikalų žemėje. Jiems reikalingas minimalus papildomas rūpestis. Skenavimo mašina primena, kad jie išvyko būtent tada, kada norėjo ir kad jų reikalai pasiliko „neužbaigti“ dėl jų pačių sugalvotos priežasties.
    Kūdikiai ir vaikai - tie, kurie pasirenka tik trumpą gyvenimą žemėje ir gryžta namo
su šviežiais laimingais prisiminimais apie anapusybę. Tai pati lengviausia orientacija.
Atminkite, net ką tik gimę kūdikiai žemėje yra patyrę trisdešimtmečiai anapus. Jie džiaugiasi amžiais praėjusių įsikūnijimų prisiminimais ir pilnaverčiais gyvenimais namuose.
Trauminės mirtys - tie, kurie mirė staigia mirtimi dėl nelaimingų atsitikimų, tyčinės prievartos ar dėl mirtino psichologinio išsekimo. Jie dažnai grįžta šoko būsenos ir pyksta, kad juos kažkur perkėlė be jų pačių sutikimo. ( Būtinai kartais įstringa, tarp dimensijų žemės ir anapusybės, ilgam laikui). Skenavimo mašina padeda jiems suvokti, kad jie patys sau pasirašė tokią mirtį savo plane, turėdami tam tikrą tikslą. Daugeliui atvejų jie lėtai įtraukiami į anapusybės gyvenimą, taikant supratingų orientatorių pagalbą, susitinkant su mylimais žmonėmis namuose. Be to, jiems leidžiama džiaugtis kokiais nors raminančiais užsiėmimais, kurie jiems patiko žemėje. Pavyzdžiui: skaitymu, žvejyba ar sodininkyste.
Įsupamų į kokoną - tie, kurie grįžta labai sielvartaudami dėl išsiskyrimo su kažkuo, ką paliko žemėje. Juos suvynioja į šiltas paklodes ir užmigdo prieblandos miegu, kuris turi gydomąjį poveikį. Prie šių sielų nuolat budi dvasios vadovas ir orientatorių komandos nariai, geriausiai išmanantys, kaip sumažinti sielvartą.
Intensyvios terapijos pacientai tai - tie, kurie grįžta visiškai nesuvokdami, kas jie yra. Juos reikia vėl psichologiškai integruoti, kad galėtų laimingai grįžti į savo gyvenimo vėžes anapus. Tai smegenų plovimo aukos, labiausiai Alzhaimerio ligos pažeisti žmonės, savižudžiai pasitraukę iš gyvenimo dėl psichinės ligos. Juos nuveda tiesiai į bokštus, kur jie gydomi pakaitomis taikant prieblandos miegą ir nuolatinę orientatorių turinčių specialų „ perprogramavimo“ įgūdžių pagalbą.
Svarbu žinoti. Jei jūs jaudinatės dėl savo mirusiojo mylimojo ar nerimaujate dėl savo persikėlimo j anapusybę, žinokite, kad nesėkminga orientacija neegzistuoja. Vien jau paprastas faktas, kad jūs grįžtate namo, garantuoja amžinąjį palaimingą džiaugsmą ir šventą besąlygiškos Dievo meilės ramybę. Jo nurodymu orientatoriai laikosi to dieviško pažado.
Tęsiame pasiruošimą įsikūnijimui.
Orientacijos kambarį - pradedame nuo pagrindinių dalykų, pasirinkimui „variklius“, kurie mus nuolat skatins judėti finišo linijos link nepaisant kiek kartų suklupsime ir pargriūsime pakeliui.
Pirmas iš šių „variklių“ Gyvenimo temos. Visi pasirenkame dėl gyvenimo temos - pirminę gyvenimo temą ir antrinę gyvenimo temą. Pirminė gyvenimo tema apibrėžia mūsų pagrindinį gyvenimo tikslą, o antrinė gyvenimo tema konfliktą, kurį mes sau paskiriame išspręsti, nes kuo daugiau stengiamės kažko siekdami tuo labiau vertiname pasiektą rezultatą. Taigi vienas būdas žvelgti į savo gyvenimo temas yra toks: antrinė gyvenimo tema yra kliūtis pirminei gyvenimo temai. Pozityvesnį požiūrį į jas vis dėlto galima susidaryti suvokiant, kad antrinė tema yra ugnis, kuri suteikia karščio pirminei temai ir taip užtikrina jos išsipildymą.
Yra keturiasdešimt keturios gyvenimo temos. Gali prireikti jas perskaityti ne vieną kartą, sąžiningai ieškoti savo atspindžio jose, norint stipriai pajausti savo pirminę ir antrinę gyvenimo temas.
Įveikę sunkų pirminės ir antrinės gyvenimų temų pasirinkimo etapą, pradedame tyrinėti kitą sąrašą, vadinama pasirinkimo linijomis, yra jų septynios:
1. Sveikata
2. Dvasingumas
3. Meilė
4. Socialinis gyvenimas
5. Finansai
6. Karjera
7. Šeima
Ta specifinė sritys yra jūsų pasirinkimo linija. Tai kitas sprendimas, kurį priėmėte anapus ir kuriam turėsite paaukoti nemažai savo energijos. Jei gyvenimas žemėje yra iš tikrųjų labai griežta mokykla - o taip ir yra, - tai pasirinkimo linija yra kursas, kurį jūs nusprendėte šį kartą įsikūnijimo metu pasirinkti. Pvz.: reiškiasi šeimos linija, tai sprendimas jos, vienas - ar iš tėvų, ar vyro, žmonos bus priešingybės - pyktis, nesutarimai, įžeidinėjimai, alkoholis...
Tikėkitės kliūčių ir būsite maloniai nustebę. Nei viena iš septinių pasiruošimo linijų nėra bausmė, jokia tamsioji pusė jūsų neprakeikė. Šį sprendimą ( kaip išbandymą...) priimate prieš atvykdami čionai. Tai iššūkis, kurį norėjome priimti ir nugalėti. Mums šie išgyvenimai suteiks daug vertingos patirties. Pasirinkę gyvenimo temas ir pasirinkimo linijas, turime nuspręsti dar kai ką, kas padės mums, dvasios vadovu ir orientatorių komandai užbaigti mūsų įsikūnijimo planą. Žinodami, koks sunkus ir dažnai nedėkingas gyvenimas žemėje gali būti, mes sudarome penkis galimus „pabėgimo variantus, penkias progas pasitraukti ir grįžti į anapusybę. Tai išėjimo taškai.
Paprastai tariant, išėjimo taškai yra aplinkybės,kurias mes sukuriame prieš ateidami čia, aplinkybės, galinčios padėti užbaigti mūsų gyvenimą žemėje. Mes įtraukiame penkias tokias aplinkybes į savo planą, bet nebūtinai laukiame penktosios, kad paliktume žemę.
Išėjimo taškai.
Jų yra viso 5-kios. Nebūtinai laukti 5-tosios aplinkybės, galima išeiti iš čia ir per 2,3,4-ta aplinkybę. Akivaizdžiausi taškai išėjimo, tai penkios ligos, nelaimingi atsitikimai, kartais atrodo, kad „per plaukia“ išvengėme nelaimės. Žodžiu, tai įvykiai, kurie galėjo baigtis mirtimi. Kiti yra tokie mažučiai ir subtilūs, kad galime jų net nepastebėti. Pvz.: pasirinkome kitą valandą vykti į kitą miestą lėktuvu, jis sudužo, o mes likome gyvi. Užuot važiavus tiesiai nejučia išgirdome balsą - „suk į kairę“ ir nulėkėme į šalikelę, o pasirodo, jei būtume važiavę keliu tiesiai, būtume susidūrę su girtu vairuotoju ir būtume žuvę. Neskaitant labai retų išimčių savižudybė nėra vienas mūsų išėjimo taškų, kuri nėra vien sutartis su savimi, bet ir su Dievu. Dievas niekada nepateisina savižudybės.
Totemai - tai „nematomi“ žvėrys, paukščiai, ropliai ir t.t., kurie saugo mus čia, žemėje. Mes į žemę be totemo neateiname. Juos turime kiekvienas.
Plano detalės.
Pasirinkę pagrindinius savo planų dalykus - pirminę ir antrinę gyvenimo temas, pasirinkimo linijas, išėjimo taškus ir savo totemus - pradedame ilgą, sunkų, kruopštų darbą. Sukuriame kiekvieną savo būsimo gyvenimo dalelę ir žmogų. Tai -
1. Mes    pasirenkame savo tėvus, brolius ir seseris., •
2. Pasirenkame    kiekvieną smulkiausią savo fizinės išvaizdos aspektą: nuo plaukų, odos ir akių spalvos iki kūno sudėjimo, ūgio, svorio, įskaitant išvaizdos kitimus, bet kokius išskirtinius bruožus ir žymes.
3. Pasirenkame    tikslią gimimo vietą, laiką ir datą, o tai reiškia, kad pasirenkame visas savo astrologinio plano detales.
4. Parenkame    savo draugus, mylimus sutuoktinius, vaikus, viršininkus, bendradarbius, atsitiktinius pažystamus ir net savo naminius gyvūnus.
5. Pasirenkame    tamsiosios pusės atstovus, kuriuos sutiksime savo gyvenime.
6. Pasirenkame    miestus, šalis, kaimynystes ir namus, kuriuose gyvensime.
7. Pasirenkame    savo stipriąsias ir silpnąsias puses, trūkumus, humoro jausmą arba jo trūkumą, savo įgūdžius, talentus ir sferas, kuriuose atsiskleisti nesugebame.
Taip žingsnis po žingsnio mes suplanuojame svarbią ar paprastą kiekvieną gyvenimo akimirką.
Suplanuotas gyvenimas nereiškia gyvenimą be pasirinkimo laisvės. Viską sprendžia ne su kuo mes susiduriame gyvenime, bet kaip mes elgiamės su tuo, su kuo susiduriame.
Anapus apimti euforijos nieko nebijome, esame visiškai ramūs ir pasitikintys savimi, tiek orientacijos metu, tiek pakeliui į žemę. Jaučiamės taip tarsi galėtume nuversti kalnus. Kai viskas paruošta taryba sprendžia ir peržvelgia viską galutinai. Tarybos padrąsinti, patobuliname savo planą taip, kad kiek galima labiau padidintume vertę pamokų, kurias pasiryžome išmokti žemėje. Labai retai kada siela nenori paklausyti tarybos ir pritaikyti savo planą labiau pakenčiamai įvykių sekai. Kartais kažkas įsikūnija be tarybos pagalbos. Toks įsikūnijimas tampa per daug gniuždantis ir baigiasi savižudybe.
Vienas dezinformacijos dalelės paaiškinimas. Tai teorija, teigianti, jei kažkas gyvenime patiria daugybę išbandymų ir sunkių iššūkių, vadinasi yra baudžiamas už kažkokį siaubingą nusikaltimą praeitame gyvenime. Iš tikrųjų tiesa yra visiškai priešinga.
Tai tarybos pasitikėjimas sielos pažangumu, kad ji gali pereiti visas kliūtis vertas tokio pasiaukojimo. Kitais žodžiais tariant nepaprasti išbandymai reiškia aukštą tarybos įvertinimą, o ne ilgai lauktą progą atkeršyti jums už praėjusį įsikūnijimą.
Po plano patvirtinimo, tarybos akyse pasirenkame specialią pagalbą, kuriai bus pavesta mus ginti šio gyvenimo metu. Ta pagalba - angelai. Priklausomai nuo mūsų gyvenimo temų ir plano sudėtingumo, mes galime, turėti tarkim du angelus, du arkangelus ir vieną iš vyriausiųjų, jie yra stipriausioji Dievo legiono jėga. Todėl žmonės iš anapus į žemę atvyksta su didele angelų palyda. Pažangias sielas, atėjusias į žemę paskutinį kartą, lydi po penkis, šešis angelus, atstovaujančius tokius lygius kaip arkangelai, valdantieji ar karališkieji. Visi jie musų visą gyvenimą stebi mus ir visada yra pasiruošę ateiti į pagalbą mums.
Iš ten pasirinkę sargybą angelus,einame į bokštus. Bokštuose susirenka mūsų draugai ir dvasios vadovas, palinkėti mums geros kloties. Tai ne tokia jau liūdna proga. Greičiau raminanti. Visi žinome, kad iš namų išvykstame trumpam. Mūsų išvykimas - tik akimirksnis amžinybės kontekste. Mes visi būsime užsiėmę, sieksime savo tikslų ir vis tiek išliksime pakankamai arti vieni kitų, kad jaustume ilgesio skausmą. Tačiau žinome ir kitą neginčytiną teisybę apie įsikūnijimą: ta akimirka, kai ateisime į žemę, mes turėsime gal kelis, o greičiausiai nė vieno prisiminimo apie namus, savo jaudinančius gyvenimus ir mylimus draugus. Iš tikrųjų, yra labai didelė tikimybė, kad abejosime jų egzistavimu ir net nejausime apkabinančių rankų džiaugsmingomis ir skausmingomis akimirkomis, kurias sau susikuriame.
Kai atsisveikiname su draugais, mums suteikiama neapsakoma dieviška teisė asmeniškai susisiekti su dviem asmenimis.
Pirmas susitikimas su mūsų mesiju. Visi jie yra gyvi ir vertinami nes jie skelbia Dievo žodį žemėje. Jėzus, Buda, Mahamedas, Bahaallah, Apolonijus iš Tijanos... ir kt.
Teisingumo rūmų soduose mes čia bendraujame su savo mesijumi.
Antras susitikimas su Dievo motina ir žvilgtelėjimas į Azną. Visi jie palaimina mus ir pažada saugią kelionę namo iš žemės planetos. Išvykimo bokštuose mus paguldo, prieblandos miegas ir mes siela pradedame fiziškai mažėti iki rutulio formos. Prasideda panašus į mirtį procesas: iš mūsų eterinio kūno pakyla tunelis - ir vėl skersai, o ne besileidžiantis žemyn. Tuo tuneliu mes nukeliaujame tris trumpas pėdas iš anapusybės dimensijos į gimdą, kuri mūsų laukia žemėje.
Siela tai išeina, tai grįžta į embrioną daugybę kartų prieš mums gimstant, tam, kad atėjimas į šį pasaulį nebūtų per staigus ir nepatirtume emocinio ir dvasinio šoko. Dvasios vadovas pataria kada nėštumo metu jau galutinai įeiti į kūną. Kada visiškai persikeliame iš namų į įščias pajaučiame didelį malonumą.
Gimstame ir nuo čia prasideda mūsų gyvenimo mokykla, pamokos ir jos užduočių sprendimus, skolų atidirbimas ir gyvenimiškos patirties kaupimas, tobulėjimas, fiziniame kūne, Žemės planetoje.


2006 m. Telšiai
Paruošta pagal SILVIA BROWNE knygą „Gyvenimas Anapus“
AtnaujintaSekmadienis, 15 gruodžio 2013 20:38
Aukštyn
 • 01
 • 011
 • 022
 • 03
 • 033
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 133
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05

Kontaktai

Asociacija "Antakarana"

+370 692 99150

aleksk19@gmail.com

Gėlių 1, LT-87111 Telšiai

Susisiekite

Susisiekite