Menu

Dvylika žmogaus gyvenimų

„Aš iš tų, kurie tiki, jog gyvenimas susideda iš ciklų: savotiškų ratų, ratelių, kaip laikrodžio mechanizme susikibusių vieni su kitais ar atskirai besisukančių. (...) Panašu, kad tie ratai ir rateliai baigia savo apsisukimų ciklus beveik tuo pačiu metu. Kada tai įvyksta, žmogus tarsi pradeda naują gyvenimo laikotarpį", — rašo labai populiarus JAV rašytojas Stivenas Kingas viename savo romane.

Apie žmogaus gyvenimo laikotarpius kalbėjo ir Indijos išminčiai. Jie nurodo tris svarbiausius periodus, per kuriuos žmogus privalo iš esmės pasikeisti. Pirmąjį sąlyginai būtų galima pavadinti vaikyste ir paauglyste, kai žmogui svarbiausia, koks jis (kaip atrodo, kuo apsirengęs...). Antrajame laikotarpyje ima dominuoti jau kitos vertybės: žmogui svarbiausia, kas jis (koks išsilavinimas, pareigos, autoritetas...). Trečiajame laikotarpyje visa, kas susiję su aukščiau nurodytomis vertybėmis, nebetenka prasmės. Žmogaus gyvenimo prasmė — jo dvasinio pasaulio pilnatvė.Pasak Rytų išminčių, jei žmogus laiku nepereina iš vieno gyvemimo laikotarpio į kitą, tampa juokingu, ligotu, jo amžius trumpėja,

Remdamasis šia teorija bei Rytų horoskopu, astrologas G. Kvaša sudarė „Amžiaus horoskopą". Jame žmogaus gyvenimas suskirstytas į 12 periodų, kurie atitinka 12 Rytų horoskopo ženklų. Kadangi G. Kvašos horoskopas gan ilgas ir sudėtingai parašytas, Spausdiname jo santrauką.

Pirmasis žmogaus gyvenimo periodas — vaikystė, o keturi jo laikotarpiai atitinka keturiems Rytų horoskopo ženklams: Gaidžio, Beždžonės, Ožkos ir Arklio.


Pirmasis laikotarpis (Gaidžio) nuo gimimo iki 1 metų

Pirmąjį savo gyvenimo laikotarpį žmogus nugyvena nieko nesimindamas. Išorinis kūdikio gležnumas neturėtų klaidinti tėvų: naujagimis — didelis intelektualas, labai rimtai mąstąs ir turįs įgūdžių rimtai dirbti. O darbo tikrai labai daug: reikia pažinti aplinka, suvokti laiką, garsus, spalvas. 

Naujagimiai rėkia. Jų riksmą galima palyginti su gaidžio giedojimu auštant. Tačiau panašumas su paukščiais tuo ir baigiasi. Pirmajame savo gyvenimo laikotarpyje vaikas privalo išmokti imituoti tuos garsus, su kurių pagalba bendrauja tėvai. 

Gaidys – mėgstąs tvarką logikas. Kūdikio gyvenimo būdas labai tvarkingas, netgi visiškai „Sukarintas": kelkis, ilsėkis, valgyk... Vienas iš loginio ženklo bruožų — nepilnavertiškumo kompleksas. Tas kompleksas akivaizdus: vaikas rėkia, mėgindamas įsitvirtinti šiame pasaulyje, įrodyti, kad jau gyvena. Svarbiausia Gaidžio ypatybė – polinkis planuoti savo gyvenimą. Tie planai — gigantiškos ambicijos. Energiją joms siekti vaikas semiasi iš tėvų, giminių, bei kitų žmonių, reiškiančių jam savo simpatijas. Tas simpatijas kūdikis sugeria it kempinė, tad nevenkite perdaug juo džiaugtis, jei nebus patenkintas kūdikio visa apimančios meilės, bendravimo troškimas, jis gali sunkiai susirgti.

Antrasis laikotarpis (Beždžionės) – nuo 1 iki 3 metų

Tuo metu pradeda formuotis atmintis, nors ji dar ir labai vaikiška, fragmentiška. Atsiranda skonio, kvapo pojūčiai. Baigėsi kariškas gyvenimo būdas, prasidėjo meilės periodas: meilės pasauliui, tėvams, sau pačiam. Žmogus išėjo į pasaulį ir padarė svarbiausią atradimą: jis egzistuoja! Tame laikotarpyje vaikui per daug ir su kuo papuolė bendrauti nereikėtų. Beždžionė — valios ženklas, tad netrukdykite vaiko valiai pasireikšti. Tegu laimi keletą pergalių.

Trečiasis laikotarpis (Ožkos) - nuo 3 iki 7 metų

Po dviejų su puse metų mažylis tampa verkšlenančiu, kaprizingu negatyvistu ir dykaduoniu. Tačiau tas laikotarpis turi ir teigiamų ypatybių: tai lingvistinio genialumo amžius. Žmogus pradeda pažinti pasaulį, o visa, ka mato, mėgina nusakyti žodžiais. Mažas žmogus puikiai jsimena žodžius, frazes, prireikus, mėgina jų ir pats sukurti. Kad tik netrūktų įspūdžių! Norint turėti tokią imlią įspūdžiams natūrą, reikia būti puikiu stebėtoju, itin jautriu, kokia ir yra Ožka. Neverskite vaiko per anksti kibti į mokslus. Tegu prisižaidžia, prisiplepa, pajunta vilkišką apetitą žinioms.

Ketvirtasis laikotarpis (Arklio) - nuo 7 iki 12 metų

Po sąstingio prasideda audringas progresas, rimtas darbas. Šiame laikotarpyje svarbiausia valia. Proto valia. Septynerių metų žmogus staiga suvokia, kad visos jo žinios - tik vaikų žaidimas. Pasirodo, jis nei skaityti, nei rašyti nei ką nors padaryti kaip reikiant nemoka. Mamos, tėtės nebėra šalia, tenka verstis pačiam. Neatimkite iš vaiko galimybės, neprimetinėkite įkyrios globos. To amžiaus vaikai, kaip ir Arklio metais gimę žmonės, sėkmingiausiai mokosi patys. Geležinė Arklio valia nenugalima. Beje, valia, sąžinė, atsakomybė ugdomi šiame amžiuje.

Pirmasis žmogaus gyvenimo periodas baigėsi, prasideda antrasis — jaunystė. Keturi jo laikotarpiai atitinka Buivolo, Žiurkės, Šerno, Šuns ženklams. Jis, kaip ir pirmasis bei trečiasis periodai prasideda loginiu (planavimo) ženklu.
Penktasis laikotarpis (Buivolo) - nuo 12 iki 17 metų

Tarp 12 ir 13 metų žmogus tarei šoka per bedugnę. Tiltas (šeima ir mokykla) šią bedugnę tik maskuoja. Nors paauglys dar šeimoje, dar lyg ir nuolankus, tačiau savo mintimis, ketinimais jau visuomenėje, jau kartkartėmis prasiveržia jo grubumas, atžarumas, Leiskite reikštis paauglių nepilnavertiškumo kompleksui ir atvirkštinei jo pusei – didybės manijai. Tegu „potencialus žmogus" kaupia potenciją, mesdamasis nuo vieno kraštutinumo į kitą. Fantastikos skaitymas, pokalbiai amžinybės temomis, gyvenimo tikslo ieškojimas — geriausia, ką galima pasiūlyti šio amžiaus piliečiams, ypač mėgstantiems įvairias neformalias grupes. Apsaugoti nuo jų gali tik legalizuotos grupės su savo „stabukais". Buivolas — grubios jėgos gerbėjas. Beje, jis ir paklusnus, geras mokinys. Jei Arklys tik vaizduoja, kad klauso pamokos, tai Buivolas iš tiesų klauso, tiki mokytojo žodžiais. Buivolo žinių kokybė – mokymo kokybė. leškokite to amžiaus mokiniams gerų mokytojų.

Šeštasis laikotarpis (Žiurkės) — nuo 17 iki 24 metų

Pagaliau atėjo meilės metas. Jos nerealizuoti nėra prasmės, nes, kaip teigia Froidas, jei meilė nerealizuojama, ji sublimuojama.Tada jau pats trumpiausiais keltas į sadizmą bei kitas sublimacijos Grožybes". 

Meilė – Svarbiausias, bet ne vienintelis šio gyvenimo laikotarpio tikslas. Jaunuoliai dar mokosi, tačiau ne teoriškai, kaip Buivolo amžiuje, o praktiškai. Todėl labai svarbu, kad aukštojoje mokykloje būtų pakankamai praktinių užsiėmimų. Nepakenktų ir fizinis darbas. Tuos, kas šiame amžiuje patyrė tik lytinę meilę, galima užjausti, nes tuo metu galima daug ką pamilti: mokslą, meną, Žmoniją. Reikia tik išmokti mylėti.

Septintasis laikotarpis (Šerno) – nuo 24 iki 31 metų

Galimas daiktas, kad mokslai jau baigti, kad solidi žmogaus išvaizda, puiki erudicija, platus interesų diapazonas, o naudos beveik jokios. Tokiame amžiuje daug ką vilioja dailė, literatūra, kelionės... Gyvenimas juk toks puikus ir tiek pagundų!

Šernas — burlaivis, Kur vėjas papūs, ten ir plauks. Yra darbo — gerai, nėra -- taip pat nieko baisaus. Visoks darbas jam pagal jėgas, tačiau tikrosios savo paskirties jis dar nesuvokia. Tam, kieno gyvenimo programa didelė nereikia nusiminti, jei šiame amžiuje nepasiseks jos realizuoti. Svarbiausia – įsisavinti kultūros lobius. Nepamirškite, kad turite galimybę viską perskaityti, perklausyti, sužinoti. Vėliau tam nebebus laiko. Šernas uždaras, nes jam reikia pažinti pasaulinę kultūrą, suvokti visus savo talentus, Tačiau jo uždarumas netrukdo būti linksmu, nerūpestingu, bendrauti su kitais žmonėmis.

Aštuntasis laikotarpis (Šuns) — nuo 31 iki 42 metų

Juokai baigėsi, prasideda alinantis darbas, šeimos rūpesčiai, namų ūkis, karjera... Šuns valia ne tokia tvirta kaip Arklio, bet šiuo metu jos pilnai pakanka. Atėjo amžius, vadinamas žmogaus gyvenimo viršūne. Nuoširdžiai darbuodamasis visuomenei, bet dar nebūdamas nuo jos nepriklausomas Šuo jau pradeda dairytis į asmenybių, individualybių pasaulį. O ir kaip nepasidairysi, jei reikia tapti savarankišku žmogumi, kūrėju.

Trečiojo periodo keturi laikotarpiai atitinka Gyvatės, Drakono, Katino ir Tigro ženklams. Jis, kaip ir kiti du, baigiasi tvirtos valios ženklu. Kam gilioje senatvėje valia? Apie tai sužinosite horoskopo pabaigoje.

Devintasis laikotarpis (Gyvatės) - nuo 42 iki 55 metų

Vieniems šis laikotarpis — svarbiausių dvasinių ieškojimų metas, kitiems — baisi krizė, Dirbai, kūrei šeimą, auginai vaikus, ir staiga supranti, kad visa tai neturėjo prasmės, kad likai pats su savimi: be vaikų, draugų, kolektyvo, darbo... Mintys apie besiartinančią senatvę, neišvengiamą mirtį sukelia depresiją. Kiek tragedijų, ypač vyrams, atsitinka šiame amžiuje!

Tuo laikotarpiu žmonių siela pasidaro labai jautri, kaip kadaise vaikystėje (3-12 metų), bet tuomet šalia buvo mama... Gyvatė — uždarumo simbolis. Tuo laikotarpiu žmogus taip pat nelinkęs per daug atsiverti. Vieni savo rūpesčius, liūdesį mėgina skandinti vyno taurėje, užsimiršti, ieškoti visokių kitokių žemiškų gėrybių, kiti stengiasi išsiaiškinti savo dvasines problemas, Nevenkite savęs analizuoti, nes rengiatės paskutinei gyvenimo atkarpai. Reikia peržiūrėti visus ankstesnius planus, daugelio jų atsisakyti, o kai kuriuos kruopščiai įgyvendinti. Žmogus stengiasi viską užbaigti. Deja, neretai Gyvatė savo nepilnavertiškumo kompleksą stengiasi kompensuoti seksualiniais „žygdarbiais”, vėjais paleisdama visą savo energiją.

Dešimtasis laikotarpis (Drakono) – nuo 55 iki 70 metų

Krizė baigėsi, žmogus tapo asmenybe, jam duota galimybė materializuoti savo mintis ir žodžius, gebėjimas keliauti į kitus pasaulius. Išoriškai tai labai solidus („direktorių") amžius. Dabar jau tikrai galima vadovauti, nes yra ir ekonominių sugebėjimų, ir pakankamai stipri valia. Tačiau Drakonas neparodys aštraus proto. Tas amžius labiausiai tinka Dievo ieškojimui, nes ryškiausiai atsiskleidžia mistiniai polinkiai,

Visi trečiojo periodo laikotarpiai — atsisveikinimo metas. Drakono amžius — atsisveikinimas su Meile. Tačiau nereikia nusiminti: atsisveikinant su gyvenimu siela ne skursta, o turtėja.

Vienuoliktasis laikotarpis (katino) - nuo 70 iki 85 metų

Žaismingas laikotarpis, panašus į Ožkos ir Šerno. Katiną kai kas vadina memuaristu, nes tarne amžiuje sąmonė tartum prašviesėja. Katinui reikia prisiminti visą savo gyvenimą, visus žmones, darbus, žodžius, įvykius... Savo apibendrinimais jis mėgina apimti visa pasaulį. Tačiau šis amžius nepalankus filosofams, nes savų minčių Katinas neturi. Rytuose tokiems senukams — aksakalams visada yra kas veikti: vestuvėse, krikštynose ar šiaip linksmuose pobūviuose jų pasakojimų žmonės mielai klausosi. Vienatvė ne pats geriausias laiko leidimo būdas Katinui, nes jam reikalingas dėmesys ir pagarba, Nors dėl tos pagarbos tektų ilgas valandas išsėdėti iškilminguose susirinkimuose, prezidiumuose…

Dvyliktasis laikotarpis (Tigro) — nuo 87 metų iki mirties

Kiekvienas perėjimas iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą — organizmo persitvarkymas, ir kiekvienas iš jų gali būti labai pavojingas. Tačiau perėjimas sulaukus 87 metų — pats pavojingiausias. Retam pasiseka tapti Tigru. Tigras — stipriausios valios ženklas. Bejėgiui seneliui ji reikalinga įtemptam darbui. Atokvėpio (Katino) laikotarpis baigėsi, žmogui vėl tenka plušti. Arklys mokosi, ruošdamasis gyvenimui visuomenėje, Šuo mokosi savarankiškai galvoti ir veikti ruošdamasis individualiam gyvenimui, Tigro amžiuje žmogus puoselėja darbingą siela. Tigrai — tikri filosofai, iešką Absoliuto, pomirtinio gyvenimo prasmės. Tigras, dar būdamas Žemės gyventoju, jau dairosi po anuos pasaulius. Tai būsimosios — dvasinės valdžios prototipas. Žmogus atsisako visų nesudvasintų ryšių su pasauliu, Mirtis iš jo nieko nebegali atimti, nes visi ryšiai jau nutrūkę. Tigras ne numiršta, o užmiega.

Šis horoskopas patvirtina, jog žmogaus gyvenimo periodai Susiję su socialinių orientacijų pasikeitimu. Vaikystė – iki-socialinis metas. Antrasis periodas – gyvenimas visuomenėje, o trečiais — kai žmogus pranoksta visuomenę, pakyla virš jos,

Pereidami iš vieno periodo į kitą tartum prakalame eilinį lukštą, netenkame tam tikros dalies infantilumo. Gimdami paliekame motinos kūną ir pereiname į šeimą, be kurios negalime egzistuoti. Vėliau „prakalame" ir šį lukštą, patenkame į visuomenę, visus savo sumanymus siejame su ja. Pagaliau išsiveržiame ir iš šio kevalo, tampame savarankiškomis, žinančiomis savo vertę asmenybėmis. Dar po keturių laikotarpių mūsų dvasia pasirengusi peržengti paskutinę ribą – palikti savo kūną.

Iš kur atsirado nuomonė, kad žmogaus senatvė varginga, kad jis su amžiumi degraduoja? Iš dalies, matyt, dėl to, kad mažai kas teisingai nugyvena gyvenimą iki pat Tigro amžiaus. Kiekviename periode būtina gyventi taip, kaip žmogui skirta. 12 metų vaikas, įsikibęs į mamos sijoną ir nemėginąs prasimušti į visuomenę, tampa socialiai infantiliu žmogumi. 42 metų pilietis, besivaikąs išorinių efektų ir nemėginąs rasti savojo „aš”, esti tiesiog graudžiai juokingas, o tokių, deja, dauguma. Todėl nueiti visą gyvenimo kelią iki paskutinės ribos duota tik nedaugeliui. Žmoguje 12 programų, kiekviena iš jų laukia savo laiko. Jei mes iš tiesų panašūs į Dievą, tie 12 gyvenimo laikotarpių atitinka tris dieviškąsias ypatas: sūnų, tėvą ir dvasią.

AtnaujintaPirmadienis, 08 gegužės 2017 17:58
Aukštyn
 • 01
 • 011
 • 022
 • 03
 • 033
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 133
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05

Kontaktai

Asociacija "Antakarana"

+370 692 99150

aleksk19@gmail.com

Gėlių 1, LT-87111 Telšiai

Susisiekite

Susisiekite