Menu

Karmos dėsnis ir žmogaus likimas

Kas yra karmos dėsnis?

Pažodžiui išvertus iš Sanskrito kalbos, žodis „karma" reiškia „veiksmą". Be to, „veiksmas" apima ne tik poelgius, bet ir mūsų žodžius bei mintis. Paprastai kalbant, karmos dėsnis reiškia, kad kiekvienas mūsų veiksmas (poelgis, žodis ir mintis) turi atitinkamų pasekmių. Net visai nereikšmingi veiksmai turi pasekmių.Mūsų kultūroje yra posakis, kuris tiksliai perteikia karmos dėsnio esmę: „Ką pasėsi, tą ir pjausi"

Visos religijos pripažįsta šį dėsnį, tik formuoja skirtingai. Induizme ir budizme karmos dėsnis — viena iš pagrindinių sąvokų. Krikščionybėje, islame, konfucianizme ir kitose religijose šis dėsnis formuluojamas kaip auksinės taisyklės etinė konstanta: “Su visais elkis taip kaip norėtum, kad elgtūsi su tavimi.” Daugeliui šis dėsnis žinomas kaip trečiasis Niutono dėsnis: kiekvienas veiksmas sukelia atoveiksmį. Nors šis dėsnis formuluojamas glaustai, jis reguliuoja kiekvieno Visatos veikėjo — nesvarbu, ar tai būtų meteoritetas, ar vienaląstis organizmas — kiekvieno krustelėjimo pasekmes. Universaliam karmos dėsniui  paklūsta visi, nežiūrint, ar jis pripažįstamas realiu, ar ne. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės priežasties ir pasekmės teisme.

Kaip veikia karmos dėsnis?

Tiesiog šią akimirką kiekvienas mūsų minta savo praeities poelgių, žodžių ir minčių vaisiais. Mes imame derlių tų Sėklų, kurias pasėjome praeityje. Tiesiog dabar kiekvienas savo veiksmais, žodžiais ir mintimis sėjame naujas sėklas, taip sukurdami prielaidas Savo ateičiai. Sėklos, kurias sėjame dabar, anksčiau ar vėliau sudygs. Jos sudygs, kai tik bus tinkamos aplinkybės. Ne visada tai įvyksta greitai. Kartais praeina metų metai, kol mūsų gyvenime pasirodo praeities veiksmų rezultatai, būtent dėl šio vėlaavimo mes dažniausiai nesugebame atsekti mūsų praeities veiksmų ir to, kas vyksta mūsų gyvenime šiuo metu, priežasties pasekmės ryšio.

Žmonės sako, kad kažkas jiems nutiko atsitiktinai, jog jiems pasisekė, arba priešingai, nesiseka... Bet karmos dėsnis nenumato vietos atsitiktinumui, sėkmei ir laimingiems sutapimams. Visata sudaryta iš teisingumo. Viskas vyksta todėl, kad tam yra priežastis. Mums gali atrodyti, kad kažkas vyksta atsitiktinai, bet tik dėl to, kad mes nesugebame įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšio. Pavyzdžiui, jūs skaitote šį tekstą — jus domina dvasinis tobulėjimas ir meditacija. Galbūt jums atrodo, kad jūs tuo susidomėjote šiaip sau, tiesiog iš smalsumo, atsitiktinai. Tačiau aišku, kad tai įvyko neatsitiktinai. Jūs šį vertingą poreikį užsitarnavote savo gerais praeities darbais, būtent jūsų gera karma suteikė poreikį susidomėti meditacija ir dvasiniu tobulėjimu. Pasakysite, ar daug jūsų pažįstamų tuo domisi? Tik turintiems pakankamai gerą karmą suteikiama galimybė užsiimti dvasine praktika šiame gyvenime. Sutikite, jei mes visada aiškiai suvoktume universalaus karmos dėsnio veikimą, mes galėtume būti atsargesni savo poelgiais, žodžiais ir mintimis.

Nes aiškiai matytume, kad nė vienas mūsų veiksmas nelieka be pasekmių.

Blogos karmos specifika yra ta, kad šiandien ji leidžia būti tokiu, kad rytoj jūs padarysite taip, dėl ko vėliau teks gailėtis. Karma reiškia, kad mes baudžiame save ne už savo veiksmus, o mūsų pačių veiksmais.

Kai kalbama, kad karma — tai bausmė, atpildas, būtent tai ir turima omeny. Iš tiesų, mūsų neigiami poelgiai, mintys ir žodžiai po tam tikro laiko sugrįžta mums problemų, nesėkmių, ligų ir kančių pavidalu.

Bet dažnai pamirštama, kad karmos dėsnis taikomas ne tik mūsų neigiamiems, bet ir teigiamiems veiksmams. Todėl taip pat ir visi mūsų geri darbai, žodžiai ir mintys kaupia gerą karmą, kuri sugrįžta į mūsų gyvenimą, atnešdama galimybes, sėkmę, sveikatą, harmoningus santykius, džiaugsmą, laimę ir kt.

Karma ir žmogaus likimas

Individuali žmogaus karma susideda iš jo praeities veiksmų visumos, iš tų veiksmų, kuriuos jis padarė esamame ir buvusiuose gyvenimuose. Tokiu būdu, praeities veiksmai pagal karmos dėsnį neišvengiamai sukels atitinkamų pasekmių jo gyvenime, kai tik atsiras tam tinkamos sąlygos.

Tikslinga kalbėti apie likimą šia prasme, nes žmogaus veiksmų visuma praeityje jau nustatė tam tikrą vektorių, pagal kurį bus kuriamas jo gyvenimas.

Jei apsilankysite pas profesionalų astrologą, jis gali jums atversti jūsų likimo kortą, ir nebus jokios mistikos. Jūsų gyvenimo vektorius nustatomas pagal tai, kokioje padėtyje buvo planetos jūsų gimimo metu. Todėl astrologai, žinodami jūsų tikslią gimimo datą, laiką ir vietą, gali daug ką pasakyti apie jūsų gyvenimą.

Tačiau skeptikai gali paprieštarauti: „Kaip galima tuo tikėti ir pasikliauti „atsitiktiniu" planetų išsidėstymu? Juk galėjau gimti ir viena diena Vėliau?" Ne, negalėjote. Laikas, vieta ir šeima, kurioje gimėte, nėra atsitiktiniai. Mes gimstame ir mirštame pagal mūsų karmą. Jūs gimėte tam tikroje vietoje griežtai nustatytu laiku ir būtent konkretiems tėvams, nes būtent tokio likimo (ir, kaip pasekmė, tokio planetų išdėstymo) reikalavo jūsų karma. Ar suprantate? Iš tikrųjų, mūsų gebėjimas ką nors suprasti šiame gyvenime taip pat priklauso nuo karmos. Mes negalime suprasti ir suvokti daugiau, nei leidžia mūsų karma. Tą patį galima pasakyti ir apie pinigus, reikalų tvarkymą, sveikatą, sėkmę, Santykius ir t. t. Vadinasi, viską mūsų gyvenime nulemia mūsų karma?

Iš tikrųjų, nulemia daug ką, bet ne viską. Ne viską, nes mes turime visišką pasirinkimo laisvę konkrečią akimirką.

Tai, koks jums teko konkretus momentas (kokioje situacijoje jūs esate čia ir dabar), nulėmė jūsų karma. Bet tai, kaip jūs elgiatės šią akimirką ir kokias sėklas sėjate savo poelgiais, žodžiais ir mintimis, tai jūsų pasirinkimo laisvė, kuri jau kitą akimirką taps jūsų likimu.

Savo likimo priėmimas

Daugumos žmonių problema — tai likimo ir to, ką turi, nepriėmimas. Mums nepatinka, kaip reikalai susiklosto konkrečiu laiku. Mes nepatenkinti pasauliu, savimi, mes norėtume būti kažkur kitur, persikelti į kitą laiką (į praeitį arba į ateitį), būti su kitais žmonėmis, kitaip atrodyti, būti kažkuo kitu. Mes nepasirengę priimti to, kas yra tiesiog dabar. Bet juk mes ne šiaip sau atsidūrėme būtent ten, kur esame. Tai mūsų karma būti būtent čia. Mes negalime pradėti pokyčių kelionės nuo kažkokio išgalvoto taško. Judėjimas gali prasidėti tik toje vietoje, kur mes dabar esame. Tai Svarbu suprasti. Žmogaus dvasinis vystymasis prasideda nuo savo likimo priėmimo, o taip pat — nuo atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimo. Verta aiškiai suvokti, kad žmogaus likimas — tai tik jo išimtinė atsakomybė. Kiekvienas žmogus savo veiksmais sukuria savo likimą, ir nėra ko kaltinti. Taigi, geriausia, ką mes galime padaryti — tai visiškai priimti savo karmą, savo likimą. Tokiu atveju, jūsų karma tampa jūsų dharma — jūs pradėsite gyventi savo tikrąjį gyvenimą, eiti savuoju keliu. Dharma — tai jūsų unikalus dvasinio vystymosi kelias. Mėnulio dharma — šviesti naktimis, ugnikalnių dharma — išsiveržti, laivo dharma — plaukti, hienos dharma — kaukti. Jūsų dharma — tobulėti. Būtent jūsų unikali karma suteikia jums visas galimybes tobulėti.

Karmos dėsnio universalumas

Karmos dėsnis neapsiriboja individualia žmogaus karma, kurią aukščiau aptarėme. Taip pat yra šeimos, giminės, organizacijos, miesto, šalies ir visos žmonijos karmos. Ir visos šios karmos tarpusavyje susipynusios.

Karmos dėsnis universalus — jis taikomas absoliučiai viskam Visatoje. Mes gyvename išskirtiniame pasaulyje, kurį valdo karmos dėsnis: viskas, kas mus supa, tai karmos salygojami išskirtiniai reiškiniai. Jie atsiranda dėl to, kad jime atsirasti buvo priežaščių ir susiklostė tinkamos sąlygos, ir jie išnyks, kai išnyks priežąstys, dėl kurių jie atsirado. Dabar pabandykite pažvelgti į savo gyvenimą iš šios perspektyvos: visos situacijos, į kurias jūs patenkate (eismo spūstis kelyje, sausakimšas autobusas, išjungta šviesa, kaimynas gręžia sieną ir t. t.), savaime yra neutralios ir beasmenės. Tai tiesiog karmos apraiška - pačios situacijos su jumis neturi asmeniško santykio, jos atsirado, nes tam buvo priežasčių, ir jos išnyks, kai neliks priežasčių. Bet jei jūs negalite nešališkai pažvelgti į vykstančius įvykius, tai savo neigiamu santykiu (mintimis, veiksmais, žodžiais) jūs kuriate savo karmą ir sėjate sėklas ateičiai. Šis supratimas gali pakeisti jūsų suvokimą apie pasaulį. Tik susimąstykite, kad viskas atsiranda, egzistuoja ir miršta veikiami vidinės karmos dėsnio galios. Tai su jumis asmeniškai nesusiję, tai tik karmos sąlygojami išskirtiniai reiškiniai. Jeigu jūs tai iš tikrųjų suprasite, ar galėsite pykti, Susierzinti, jsižeisti, prisirišti? Kam? Prie ko? Prie karmos sąlygotų išskirtinių reiškinių? Jeigu žengsime dar toliau, mes patys — taip pat karmos sąlygojami unikalus reiškiniai. Mes gimėme, nes tam buvo priežastys ir susiklostė atitinkamos aplinkybės. Mūsų mirtį ir gimimą sąlygoja mūsų karma, kad galėtume tęsti tą veiklą, kuria mes čia užsiimame.

Kodėl mes gimstame, ir kam reikalinga karma?

Mes vėl ir vėl gimstame, kad išmoktume mylėti. Kiekvienas turime savo likimą, savo kelią ir savo pamokas, kurias privalome išmokti šiame įsikūnijime. Mes visi esame skirtinguose vystymosi etapuose, bet mes visi einame viena kryptimi — dvasinio tobulėjimo, pabudimo keliu. Kelionėje iš vieno įsikūnijimo į kitą karmos užduotis padėti asmeniui tapti sąmoningu, atmesti visas iliuzijas apie save, kaip kūną, ir suprasti, kad esame dieviškos ir nemirtingos sielos. Šiame susidvejinusiame pasaulyje turime unikalią galimybę išbandyti visą pergyvenimų paletę ir visą jausmų spektrą, kad palaipsniui tobulėdami, pakeltume savo sąmoningumą iki dieviškos meilės. Jeigu iki šio gyvenimo pabaigos jūs nerealizavote visų norų, — ar tai būtų pinigai, ar seksas, šlovė, ar gražus automobilis — jums suteikiama galimybė vėl sugrįžti. Šis pasaulis yra toks geras mums, kad mums leista sugrįžti į jį begalę kartų, kol mes, galiausiai, iki soties prisižaisime šiame materialiame pasaulyje ir išpildysime visas savo užgaidas. Taip vyksta todėl, kad Žemė yra geriausia materialių norų išsipildymo vieta.

Karma baigiasi, kai baigiasi visi norai. Rytuose tikima, kad paskutinė mintis prieš mirtį lemia naują gimimą. Todėl ten mirčiai ruošiamasi iš anksto, kad būtų galima ją sutikti ramiai ir tikslingai...

Kaip pagerinti savo karmą?

Natūralus protingo žmogaus noras – bandyti pagerinti savo gyvenimą, išsilaisvinti nuo kančių ir būti laimingu, norint to pasiekti, būtina dirbti su savo karma. Deja, bet mes negalime pakeisti praeities – mums anksčiau ar vėliau teks atsakyti už visus savo kvailus veiksmus, padarytus praeityje.

Tačiau yra gera žinia: karmą galima ne tik atidirbti, bet ir užsidirbti, Kaip? Teisingais veiksmais, žodžiais ir mintimis čia ir dabar. Mūsų valioje pasinaudoti šia akimirka, kad galėtume užsidirbti gerą, tuo pačiu pagerinti bendrą karmą,

Mes gimstame nevienodi

Labai klysta tie, kas mano, kad visi žmonės tokie pat. Žinoma, kad ne. Mes gimstame nevienodi. Kiekvienas žmogus į šį pasaulį ateina su savo savybėmis, ypatumais, su savo gyvybinių jėgų rezervu ir, svarbiausia, atsineša savo karmą.

Būtent karma nustato, koks bus žmogus, koks bus jo likimas. Būkime sąžiningi ir nuoširdūs, ne visi šiame gyvenime gali pasiekti prašviesėjimo, o ką jau kalbėti apie visišką laisvę. Daugeliui lemta gimti ir nugyventi Savo gyvenimą nesąmoningu fantomu ir nuolat užlipti ant to paties grėblio, kartoti vistas pačias klaidas. Tokius vadina „suskilusiais puodais". Greičiausiai, jų pokyčiai nepriklauso nuo jų pačių. Galima sakyti, kad šie žmonės neturi galios pasikeisti savo valia. Nes didžiosios jų daugumos dalia – nuolat kentėti. Net tada, kai jie kalba, kad yra priešingai, giliai viduje jie vistiek nori kentėti.

„Sunkaus" likimo žmogus turi vieną universalų atsakymą, kurį, pasitaikius bet kokiai progai, visada išpyškina: „Tau lengva kalbėti! Tu juk nežinai, ką reiškia, augti be tėvų / patirti smurtą / turėti blogą praeitį.“

Ir jei jūs duosite jam gerą patarimą, kuris tikrai galėtų pakeisti jo gyvenimą netolimoje ateityje, arba atskleisti jo nesėkmių priežastį, jis ištrauks savo svarbiausią kozirį iš rankovės, ims mojuoti jums prieš nosį, rasdamas neveiklumo pateisinimą, bandydamas sukelti jums kaltės jausmą dėl to, jog esate tiesiog „laimės kūdikis".

Atsakymas tokiais atvejais labai paprastas. Taip, aš nebuvau patekęs į tokią situaciją, kaip tu. Tam tikra prasme man pasisekė, kad gyvenu tokiomis sąlygomis, bet kodėl dėl to turėčiau jaustis kaltas? Mielas drauge, tai tavo karma. Jei gimei ir užaugai tokioje siaubingoje aplinkoje, vadinasi, praeituose gyvenimuose tu stipriai gastroliavai, todėl dabar esi ten, kur esi. Kas dėl to kaltas? Tik tu pats. Taip, kalbant apie asmenybę, tai yra nesąžininga. Kodėl turėčiau mokėti už savo ankstesnių įsikūnijimų nuodėmes, juk aš šito net neprisimenu? Tačiau Aukščiausiojo požiūriu, viskas yra visiškai teisinga ir, kai žmogus suvokia, kad jis ne šiaip asmenybė, ne tik ego, o stebuklinga būtybė, kurios paskirtis tobulėti, tuomet visa tai lengviau suprasti.

lr jeigu jūs iš tikrųjų norite išspręsti problemas ir pakeisti savo gyvenimą, o ne pataikauti sau besigailint savęs ir bandant sukelti šias emocijas kitiems (pasigailėkite manęs, nelaimingojo), tada jūs suprasite, kad nėra jokio kito problemų sprendimo, kaip tik palikti savo praeitį ramybėje, nustoti kaltinti kitus dėl savo nesėkmių, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pagaliau pradėti ką nors daryti.

Supraskite, kad staiga neatskris burtininkas, kuris pamojavęs lazdele išspręs Visas jūsų problemas. Jūs turite tik du pasirinkimus: ir toliau kentėti arba išlipti iš duobės. Jei šiame gyvenime jūs „neatidirbsite" savo karmos ir neišmoksite pamokų, viskas pereis į kitą gyvenimą, ir neaišku, kokiomis sąlygomis jūs startuosite šiame pasaulyje ir apskritai, ar atsirasite šiame pasaulyje, ir ar iš viso atsirasite?

Aukštyn
 • 01
 • 011
 • 022
 • 03
 • 033
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 133
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05

Kontaktai

Asociacija "Antakarana"

+370 692 99150

aleksk19@gmail.com

Gėlių 1, LT-87111 Telšiai

Susisiekite

Susisiekite